Categories Menu

Musica cum tubis & tympanis, Praha (Svobodné hudební bratrstvo)

4.12.2021, 19:00 
Praha, kostel sv. Petra na Poříčí, Biskupská ul.

5. 12.2021, 20:30
Praha, kostel sv. Mikuláše
Svatováclavské slavnosti – mezinárodní festival duchovního umění

Christoph Straus (c. 1575-1631) – Missa Veni Sponsa Christi
Vyšla ve Vídni ve sbírce mší Missae Christophori Straus roku 1631. Nejstarší dochovaná mše s trubkami a tympány, imituje dobové vojenské signály.