Categories Menu

Koncert barokovej hudby z obdobia 30. ročnej vojny, Nové Zámky, SK (Le Nuove Musiche)

19.2.2020, 17:00
Slovensko, Nové Zámky, Muzeum Jána Thaina

Ensemble Le nuove musiche (Bratislava)
Obsadenie:
Helga Varga Bach – soprán
Hilda Gulyás – soprán
Ján Prievozník – violone
Richard Závada – renesančná lutna, teorba, gitara…
Jakub Mitrík – renesančná lutna, teoorba, gitara… umelecký vedúci

Program:

 1. V.Galilei – Contrapuncto primo

 2. G.Nauwach – Tu parti

 3. F.Corradi – Odi Euterpe

 4. G.G.Kapsperger – Bergamasca

 5. G.Nauwach – O Du Gott der suessen schmertzen

 6. G.Nauwach – Ach liebster lass uns eilen

 7. G.G.Kapsperger – Corrente primo

 8. D.Mazzocchi – No me mueve mi Dios

 9. D.Mazzocchi – Colombella

 10. G.G.Kapsperger – Toccata settima

 11. G.Nauwach – Amor mir hat genommen

 12. G.Nauwach/G.Caccini – Amarilli mia bella

 13. G.G.Kapsperger – Felici gl ́animi