Categories Menu

Benefiční koncert pro varhany, Přepychy, CZ (duo with Lukáš Kuta)

6. 10. 2017, 18:00 
kostel sv. Prokopa v Přepychách

Lukáš Kuta – housle
Richard Závada – theorba

Na koncertě zazní skladby raného a vrcholného baroka. Arcangelo Corelli, Giovanni Antonio Pandolfi Mealli, Robert de Visée, Giovanni Girolamo Kapsberger, Johann Heinrich Schmelzer, Francesco Maria Veracini, Johann Sebastian Bach a Lukáš Kuta. 

2017-10-06 prepychy

Dvoumanuálové varhany postavil Amand Hanisch roku 1872 do kostela sv. Prokopa v Přepychách. Předchozí barokní nástroj byl přemístěn do klášterního kostela v Opočně. Hanischovy varhany mají ještě mechanickou trakturu a zásuvkovou vzdušnici, navazují tak na dobrou tradici barokního varhanářství, přičemž zvuk nástroje je ovlivněn ceciliánskou reformou a je blíže německému romantismu.

Dnešní stav nástroje není dobrý a je silně napaden červotočem. Pro obnovu byl vybrán varhanář Ivan Bok a vyhlášena byla sbírka i adopce píšťal.

JAK MOHU PODPOŘIT TENTO PROJEKT?
Varhany mají 666 píšťal, z nichž každá potřebuje pomoc. Dovolujeme si proto oslovit veřejnost a podnikatelskou sféru obce
i regionu a nabídnout zájemcům tzv. adopci píšťal. Symbolická hodnota píšťal – 300, 500, 700, 1 000, 3 000 a 5 000 Kč – se odvíjí od jejich délky.
Příspěvky na adopci lze poukázat na sbírkové bankovní konto u České spořitelny č. 000019 – 1243470319/0800 nebo předat v hotovosti na Obecním úřadu v Přepychách a na děkanství v Dobrušce. Na základě finančního daru obdrží dárce smlouvu
a vybere si ze seznamu konkrétní píšťalu, popř. mu bude přidělena. Každý zachránce získá na důkaz adopce grafický děkovný list
s uvedením jména, typu píšťaly a výše daru.

V případě souhlasu bude po dokončení opravy jeho jméno zveřejněno na seznamu dárců v prostorách kostela sv. Prokopa.