Categories Menu

Cavalieri: Svár duše s tělem, festival Bacha na Mozarta, Brno (Czech Ensemble Baroque)

20. 9. 2018 od 19:30 
Kostel sv. Janů, Brno

PROGRAM: Emílio de Cavalieri: Rappresentazione di anima et corpo

ÚČINKUJÍ:

Czech Ensemble Baroque Orchestra & Choir

Soli: M. Cukrová, T. Hoza, J. Kubín, J. M. Procházka a další

Koncertní mistr: Peter Zajíček

Sbormistr: Tereza Válková

Dirigent: Roman Válek

Více informací
Koncertní provedení oratoria z roku 1600 na libreto A. Manniniho (1618).

Emílio de´Cavalieri byl italský skladatel a varhaník, ale též diplomat, choreograf a tanečník konce renesanční éry. Jeho práce, spolu s ostatními skladateli působícími v Římě, Florencii a Benátkách, byla východiskem při definování začátku hudebního baroka. Přesto, že je autorem mnoha madrigalů i duchovních skladeb, známý je především dílem, které je obecně považováno za první oratorium v dějinách hudby: Rappresentazione di Anima et Corpo.

Skladba je hudebně-dramatickým zpracováním oblíbeného středověkého literárního motivu, hádky mezi Tělem a Duší o to, kdo z nich je odpovědný za hříchy, kterých se člověk v životě dopustil. Obyčejně se takovýto spor koná až po smrti člověka, avšak v naší skladbě je veden již za života, ač na jeho konci. Ústředním motivem je pak soud hříšníka před Kristem, jehož se účastní i alegorické postavy: Spravedlnost, Pravda, Milosrdenství, Pokoj. Kýženým rezul-tátem je samozřejmě vítězství duše a její spasení. Dílo, které položilo základ barokní opeře, vzniklo ze snahy o oživení antického hudebního dramatu. Tomu odpovídá i scénické pojetí oratoria.

2018-09-20 brno