Categories Menu

Biagio Marini a Tarquinio Merula, Bratislava, SK (Musica Aeterna)

23. 3. 2019, 17:00
Bratislava, Pálffyho palác, Zámocká ul. č. 47

MUSICA AETERNA
umělecký vedoucí Petr Zajíček
sólistka: Hilda Gulyás, soprán