Categories Menu

¡Ay, Santa Maria! (Czech Ensemble Baroque)

19. 2. 2018 Valašské Meziříčí: Evangelický kostel, Blahoslavova 3
20. 2. 2018 Zlín: Farní sbor českobratrské církve evangelické , Slovenská 3063
21. 2. 2018 Brno: Kostel sv. Janů, Minoritská ul.

Zazní skvělá vokální díla Španělských mistrů, jako Pedro de Escobar, Cristóbal de Morales nebo Tomás Luis de Victoria, ale také naprosto jedinečná díla prvních barokních skladatelů v Latinské Americe, jako Hernando Franco nebo Juan de Araujo. Jejich hudba je natolik jedinačná a natolik soudobá, že lze těžko uvěřit, že vznikala již před staletími. Vychází totiž z tradiční hudby původních amerických obyvatel.

Za vlády Filipa II. Habsburského vzkvétala na královském dvoře i v chrámech hudba podobně, jako tomu bylo v Praze, na dvoře Filipova synovce, římského císaře, českého, uherského a chorvatského krále a dalšího velkého milovníka umění Rudolfa II., který u dvora svého strýce v Madridu strávil část mládí.

Dramaturgie tohoto koncertu sleduje jeden z hlavních atributů společných dílům všech těchto a mnoha dalších autorů – postava Panny Marie. Silně katolické Španělsko uctívalo Svatou Pannu od nepaměti a tak objevování Mariánského tématu zahájíme již ve čtrnáctém století, kde nalézáme v rukopisném kodexu Llibre vermell de Montserrat 10 mariánských zpěvů. S blížícím se 16. stoletím pronikáme stále více do tajů vokální polyfonie, která vrcholí v osobnostech Cristobala Moralese a zejména Thomase Louise da Victorii, který byl patrně největším španělský polyfonikem vůbec a pravděpodobně jeden z nejlepších svého času v Evropě. Právě proto je mu věnována celá druhá půle koncertu. V jeho kompozicích, tolik připomínajících Palestrinu neustále probleskuje španělský temperament a i v zhudebnění duchovních textů přináší plochy charakteristických španělských rytmů a barev. Koncert je zakončen díly prvních barokních skladatelů působících v Latinské Americe, kde jsou bytostně přítomny hudební motivy původního obyvatelstva Nového kontinentu.

Program:
Livre vermeil de Montserrat: O Virgo Splendens
Anonym: Ay Santa Maria
Pedro de Escobar: Virgen bendita sin par
Francisco Guerrero: Gabriel archangelus
Morales: Magnificat, Regine caeli
Tomas Luis de Victoria: Ave Maris Stella, Ne timeas, Maria, Regina Caeli
Sebastián Durón: Salve Regina
Hernández Francisco: Dios itlaçonantzine, Sancta Maria
Juan de Araujo: A la Navidad del Seño

 

315-3d512eff4d9441b4a1b71cba239d153f (2)